Klazien Roozeboom
Communicatieadviseur

‘Tijdens mijn werk als ergotherapeut probeerde ik mensen zoveel mogelijk te ondersteunen bij een zelfstandig leven. Ik dacht altijd: als mensen zelf nog iets kunnen regelen, waarom zou je het dan voor ze doen? Collega’s van het medisch team waren daarin soms heel ouderwets en namen mensen alles uit handen. Uiteindelijk gaat het erom wat mensen zelf willen, niet wat wij als hulpverleners bedenken en bespreken tijdens een vergadering.’

‘Ik heb veel gewerkt met mensen met een ziekte of handicap. Wat mij altijd fascineerde was de impact van zoiets. Sommige mensen worden passief, gaan bij de pakken neerzitten, gaan hangen in de hulpverlening. Anderen niet. Ik kende een jongen met een spierziekte die ondanks alles knokte om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Die ging met z’n rolstoel naar zijn werk in Amsterdam. Ik vind dat heel knap, heb daar veel bewondering voor. Dan heb je een eigen leven. Je hebt zelfstandigheid, en het gevoel dat je iets kunt betekenen voor de maatschappij.’
‘Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ik kan me erg opwinden over bijvoorbeeld de maatschappelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Natuurlijk, ze zíjn verschillend, maar dat hoeft toch niet te betekenen dat mannen meer verdienen en dat vrouwen meer in het huishouden doen? Daar verzet ik me tegen.’

‘Bij de projecten van Volle Maan kan ik mijn kennis en ervaring uit de gezondheidszorg combineren met het organiseren en aansturen van projecten. De projecten zijn heel inhoudelijk. Een groot project waar ik bij betrokken ben geweest is ‘Crohnjuwelen’. Ik heb van heel dichtbij meegemaakt hoe de deelnemers zichzelf tijdens dit project hebben ontwikkeld en vind het fantastisch om te zien hoe zij ondanks hun lichamelijke ellende voor zichzelf opkomen, het heft in eigen hand nemen. Dat vind ik heel inspirerend.’

Klazien Roozeboom (Baarn1979) werkte tijdens haar studie ergotherapie als Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)-assistent bij een project voor lichamelijk gehandicapten. Later werkte zij als groepsbegeleider bij een woonvorm voor mensen met een verstandelijke handicap. Tijdens haar eindstage werkte ze in een kinderziekenhuis in Zweden. In 1997 rondde zij de studie ergotherapie af en werkte vervolgens een aantal jaren als ergotherapeut in een gecombineerd verpleeghuis in Amsterdam.

In 2005 begon zij aan de VU in Amsterdam aan de studie Gezondheidswetenschappen. Naast haar studie werkte ze aan verschillende projecten binnen de verpleeghuiszorg: het opzetten van een centrale groepspraktijk voor artsen en paramedici; het opzetten van een dienstenpakket voor ouderen en lichamelijk gehandicapten en later de invoering van een elektronisch cliëntendossier. Tijdens haar afstudeerstage bij de GGD Amsterdam voerde zij een onderzoek uit naar de seksuele gezondheid en weerbaarheid van meiden in Amsterdam. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn verwerkt in de Volksgezondheidsnota 2008-2011. In 2007 studeerde zij af in de richting gezondheidsvoorlichting. Klazien werkt sinds april 2008 als adviseur bij Volle Maan.

klazien@volle-maan.nl

Home