Visie & aanpak

Gezondheid en ziekte lijken elkaars tegengestelde, de zonnige en de donkere kant van het bestaan. Maar in de praktijk bestaan ze altijd naast elkaar. Wie gezond is, zal vroeg of laat ziek worden (of is wellicht ziek zonder het te
weten). En wie op sommige punten ziek is, is in andere opzichten gezonder dan een boel anderen.

Emancipatie is de bevrijding uit zelfgekozen onmondigheid door moed en kennis. Het vereist moed en kennis om in te gaan tegen een meerderheid die jou niet altijd ziet als een volwaardig mens, en om jezelf als volwaardig mens te handhaven in een positie die zo anders lijkt dan die van de meeste andere mensen. Om medelijden en betutteling van je af te schudden, en zelfbewust je eigen weg te gaan, met lijf en geest zoals ze zijn.

Volgens Volle Maan zijn ziekte en gezondheid daarom nauw verbonden met emancipatie, terwijl emancipatie veel verder reikt dan ziekte en gezondheid. Het hoogste ideaal is uiteindelijk de emancipatie van elk individueel mens en van elke groep die zichzelf als zodanig definieert. Daar zet Volle Maan zich met alle kracht voor in, of het nu de emancipatie betreft van ouderen, van mensen met een handicap, van culturele of seksuele minderheden, of van gezonde, heteroseksuele blanke mannen met een goed inkomen: emancipatie is een groot goed, en nuttig en bereikbaar voor iedereen.

4 redenen

Heeft u voor een communicatieproject geen capaciteit in eigen huis? Heeft u behoefte aan een frisse externe blik? Dan zijn er vier redenen om met Volle Maan in zee te gaan:

1. diepgaande betrokkenheid
2. denkers die doen
3creativiteit en vernieuwing
4. maatwerk

1. diepgaande betrokkenheid: We voelen ons uitermate betrokken bij de kwaliteit van leven van mensen met een ziekte of handicap en bij minderheden. In al onze projectvoorstellen komt deze betrokkenheid tot uiting. We hebben oog voor de kracht en energie die ziekte je kan brengen.

2. denkers die doen: We zijn erg sterk in het bedenken van concepten en een doelgerichte aanpak. Soms nemen we zelf het initiatief tot een project en zoeken we er organisaties bij die er belang bij hebben. Als het concept er al is, dan dragen we met veel plezier bij aan het tot in de puntjes uitvoeren van alle details. Een goed idee is leuk, maar het uiteindelijke resultaat telt. Dáár willen we trots op zijn en op aangesproken worden.

3. creativiteit en vernieuwing: Voor gebaande paden moet je bij TomTom zijn. Volle Maan leidt je langs nieuwe wegen. Kan er een ontwerpwedstrijd komen voor een mooie en praktische pillendoos? Kunnen apotheken beter inspelen op de behoeften van specifieke klanten? We komen geregeld met een nieuw idee, toetsen de wenselijkheid en haalbaarheid en gaan er dan vasthoudend mee aan de slag.

4. maatwerk: We hebben geen standaardoplossingen op de plank liggen. En we werken ook niet volgens een standaard aanpak. We hebben wél veel ervaring met het bedenken en praktisch uitvoeren van een oplossing op maat. We bekijken elke individuele situatie en trekken dan ons plan. De ene keer stellen we voor om te proberen een bepaald bericht in de media te krijgen; de andere keer lijkt een tentoonstelling of een boek het meest effectieve communicatiemiddel. Naast onze eigen talenten kunnen we putten uit een uitgebreid netwerk met getalenteerde en bevlogen mensen die elk hun eigen vaardigheid hebben. Bij elk project stellen we het meest passende team samen.

Home