Projecten

Projecten van Volle Maan zijn altijd specifiek voor de doelgroep en origineel. We zijn thuis in printed media, film, digitale projecten en evenementen. Voor alle projecten geldt dat we de kennis en ervaring hebben om het totale traject van a tot z te realiseren.

Magazines & voorlichtingsmaterialen

Volle Maan maakt magazines, boeken, gidsen, videobrochures, mailingkaarten, gadgets, … eigenlijk alles. We bedenken een concept, stemmen af met een redactieraad, interviewen patiënten, artsen en verpleegkundigen, schrijven en werken nauw samen met vaste vormgevers en fotografen. We zijn altijd op zoek naar de beste manier om de boodschap over te brengen. Of dat nu voor de patiënt is, voor behandelaren, verpleegkundigen of voor een afdeling of team van een bedrijf in de gezondheidszorg.

Magazines

Volle Maan realiseert complete magazines rondom een ziekte inclusief interviews, teksten, vormgeving en fotografie. Soms is het een eenmalige uitgave, andere keren maken we een kwartaalblad. Veelgevraagd is de customized aanpassing van een magazine specifiek voor een bepaald ziekenhuis. We zijn hoofd- en eindredacteur tegelijkertijd, en alles daartussen, altijd in nauwe samenwerking met de klant. We zijn thuis in de aanlevering van drukklare bestanden aan preferred suppliers, of putten uit ons eigen netwerk van
betrouwbare drukkers.

Zie voorbeelden

Leef!

Niet helemaal van Volle Maan maar wel een project waar we trots op zijn: Volle Maan mag vier keer per jaar de (medische) content leveren voor het magazine Leef!, dat met een oplage van 1.500.000 stuks wordt verspreid via de Service Apotheken. We interviewen artsen, apothekers en andere professionals over hun vakgebied, en vragen patiënten en klanten naar hun ervaringen.

Lees verder

Diversen

Volle Maan realiseert op maat gemaakte projecten, uitgaand van de wensen, doelstellingen en doelgroep van de klant. Een boek over gezond ouder worden, een ludieke
mailing aan praktijkondersteuners, een voorlichtingsgids over hiv of een videobox waarin een ziekte wordt beschreven en tegelijkertijd wordt uitgelegd in een filmpje door de arts. We zijn altijd op zoek naar de beste manier om de boodschap over te brengen.

Schrijven van medische teksten op B1-niveau

Bij Volle Maan schrijven we veel van onze teksten in begrijpelijke taal. Of het nu gaat om een tekst voor een patiëntenmagazine, een brochure of een websitetekst, ons taalgebruik is eenvoudig, met een goede vertaling van medisch jargon en zonder complexe zinsstructuren. Ook herschrijven wij regelmatig in opdracht bestaande content. Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.

Symposia en congressen

Volle Maan organiseert grote evenementen van idee tot standbouw, van inhoudelijke presentaties en artiesten tot geautomatiseerde registratie en betaling en van catering tot survey achteraf. Maar we doen ook kleine bijeenkomsten en vervullen met plezier de rol van dagvoorzitter of moderator.

Mosadex Experience

Een grote bijeenkomst is de terugkerende Mosadex Experience in de Jaarbeurs Utrecht. Deze dag die we organiseren voor 1.500 apothekers en apothekersassistenten.

Lees verder

The Power of Love

Jaarlijks organiseert Volle Maan een informatiebijeenkomst voor mensen met hiv en hun familie en vrienden. Op deze dag staat het leven met hiv centraal en komen de laatste ontwikkelingen aan bod. Met een afwisselend programma en passend entertainment wordt de informatie op een unieke en laagdrempelige wijze gepresenteerd.

Lees verder

Kleinere bijeenkomsten

Volle Maan organiseert bijeenkomsten met patiënten rondom de patient journey, maar ook bijvoorbeeld nascholingen voor verpleegkundigen of apothekers inclusief certificering. We geven ook invulling aan de launch van een nieuw product of idee inclusief multimediapresentatie.

Filmprojecten

Volle Maan realiseert filmprojecten. We stellen met de klant doel en doelgroep vast, schrijven het script, stemmen af met de cameraman/vrouw, organiseren de filmdagen en beoordelen de diverse stadia van montage. Voor voorbeelden van filmprojecten kunt u met ons contact opnemen.

Animatiefilms

De uitleg hoe een ziekte werkt in het lichaam, komt soms beter over in een animatie. We werken samen met diverse animators in verschillende stijlen.

Portretten

In een vaak ontroerend portret geeft een patiënt een inkijkje in zijn of haar leven met een ziekte. Doel is artsen te informeren over de impact en mogelijke behandelingen of (h)erkenning voor andere patiënten.

Documentaires

Volle Maan maakt mini-documentaires, bijvoorbeeld over het H-TEAM in Amsterdam, dat alles op alles zet om hiv tegen te gaan. Vanuit diverse invalshoeken wordt een onderwerp toegelicht.

Websites

Volle Maan realiseert websites. De ene keer ter ondersteuning van een evenement, om informatie te geven over het programma en de inschrijving digitaal af te handelen. De andere keer als digitale versie van een papieren tijdschrift. En soms natuurlijk als zelfstandig digitaal project.

Diverse projecten

Het is onmogelijk om alle projecten op deze website te tonen. Graag nodigen wij u uit voor een nadere kennismaking.

Onderzoek patiënten-beleving

Voor diverse klanten voert Volle Maan regelmatig zowel kwantitatief als kwalitatief marktonderzoek uit. Dit kan middels groepsinterviews of vragenlijsten. De doelstelling van dit marktonderzoek is divers, maar het gaat altijd over de beleving van mensen met een aandoening.

Zorgconcept

Op initiatief van Volle Maan ontstonden er in hiv gespecialiseerde apotheken. Volle Maan onderzocht de wensen van mensen met hiv en zocht contact met apotheken die bereid waren om in te spelen op de wensen van deze specifieke doelgroep.

Ontwikkeling trainingsmaterialen

In samenwerking met experts ontwikkelt Volle Maan trainingsmaterialen voor zorgverleners. Met de expertgroep wordt bepaald welke inhoud voor de doelgroep gewenst is, en Volle Maan schrijft en produceert de materialen: een werkmap met theoretische achtergronden, conversatiestarters lees meer...

Zie voorbeeld