Roze Olifant

In samenwerking met de werkgroep Seks in je gesprek, bestaande uit leden van Borstkankervereniging Nederland (BVN), Sick & sex, zorgverleners die passie hebben voor het onderwerp en Pfizer Oncology, ontwikkelde Volle Maan trainingsmaterialen om zorgverleners te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit bij borstkanker.

Seksualiteit en intimiteit zijn medebepalend voor de kwaliteit van leven. Veranderingen op dit vlak zijn vaak ‘de olifant in de kamer’: het probleem is overduidelijk aanwezig en het zou ergens in het zorgpad besproken moeten worden. Toch gebeurt dit niet of niet altijd. Met de toolbox Roze Olifant krijgen zorgverleners concrete handvatten om veranderingen in seksualiteit en intimiteit ter sprake te brengen als onderdeel van goede borstkankerzorg.

Het Ultieme Behandeldoel

In samenwerking met de expertgroep Groen licht voor de psoriasispatiënt, bestaande uit dermatologen, verpleegkundig specialisten en Eli Lilly, ontwikkelde Volle Maan trainingsmaterialen voor dermatologen om met de patiënt het ultieme behandeldoel te bepalen. De trainingsmap biedt een scala aan meetinstrumenten, waaruit het behandelteam keuzes maakt om de ziekte-ernst op een objectieve, uniforme en professionele wijze te meten. Daarnaast bevat de werkmap tools om beter inzicht te krijgen in wat de patiënt daadwerkelijk wenst en verwacht in zijn/haar behandeling: gesprekstechnieken, patiëntprofielen, e.a. Ook is er aandacht voor het stimuleren van de patiënt om (mede) verantwoordelijkheid te nemen.